MR-Standard

3,500 บ.

ตรวจสอบหา Malware
ลบ Malware (file / database)
อัพเดท Wordpress Core
อัพเดท Plugin
การรับประกัน 1 เดือน
ดำเนินการภายใน 7 วัน

MR-Normal

7,500 บ.

ตรวจสอบหา Malware
ลบ Malware (file / database)
อัพเดท Wordpress Core
อัพเดท Plugin
การรับประกัน 3 เดือน
ดำเนินการภายใน 3 วัน

MR-Emergency

14,500 บ.

ตรวจสอบหา Malware
ลบ Malware (file / database)
อัพเดท Wordpress Core
อัพเดท Plugin
การรับประกัน 6 เดือน
ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะเวปไซต์ที่เป็น Wordpress เท่านั้น
  • Themes / Plugin ที่ลูกค้าใช้งานทั้งหมดจะต้องไม่ผ่านการปรับแต่งแก้ไขใดๆเพิ่มเติมจากผู้พัฒนา
  • ถ้ามีการพัฒนา Themes / Plugin เองทางเราจะไม่สามารถอัพเดทให้ได้ลูกค้าจำเป็นต้องพัฒนาให้เข้ากับ Wordpress Version ล่าสุด
  • กรณี Themes/Plugin มีลิขสิทธิ์และลูกค้าไม่สามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ได้จะมีค่าบริการในการซื้อ Themes/Plugin เพิ่มเติม
  • ระยะเวลาจะเริ่มนับหลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วน
  • หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ตรงไปตามเงื่อนไขหรือพบปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ทางเรายินดีคืนค่าบริการเต็มจำนวน